ESE-Verkko saneeraa ja rakentaa uutta sähkönjakeluverkkoa kesän 2019 aikana. Ohessa esittelemme suurimmat ensi kesän kohteet.

Lue lisää


Lue lisää
ESE on pitkäjänteisesti monien vuosien ajan vähentänyt turpeen käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. ESE on myös uusiutuvien puupolttoaineiden osuuden kasvattamisessa ollut Suomessa edelläkävijöitä. Raskaalla n. 30 miljoonan euron investointiohjelmalla ESE on kyennyt vähentämään hiilidioksidipäästöjään n. 70% viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tällä hetkellä ESE käyttää vain pienen osan Etelä-Savon alueelta nostetusta turpeesta. Turve on edelleen erittäin tärkeä huoltovarmuuspolttoaine. Tästä huolimatta ESEn hallitus on linjannut, että ESE luopuu turpeesta vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää